Showing all 2 results

Loa active Elac AM200

Giá: 36,000,000 

The multi-award winning JET 5 tweeter and aluminum sandwich midrange/woofer fitted to the AM 200 convert the full spectrum of electric signals into true audiophile sound, from crisp treble to accurate, controlled bass.

Loa active Elac AM 50

Giá: 19,200,000 

Loa nhỏ, âm thanh lớn – là mô tả ngắn gọn cho AM 50 Stereo Set.

Và chắc chắn chiếc loa này sẽ nhận được phản ứng tích cực từ phía người dùng. Hệ thống loa có thể đi đến trái tim của người nghe một cách dễ dàng …