Hầu hết các thẻ tín dụng hỗ trợ bởi VISA hoặc Mastercard đều được chấp nhận khi thanh toán tại Công ty cổ phần Mộc Thủy – SaigonStereo. Thông tin về thẻ của quý khách được bảo mật bằng các tiêu chuẩn mã hóa hàng đầu. Ngoài ra khách hàng có thể sử dụng thẻ VISA và Mastercard thanh toán trực tiếp tại Công ty cổ phần Mộc Thủy – SaigonStereo thông qua ngân hàng.

Tại Công ty cổ phần Mộc Thủy – SaigonStereo, việc bảo mật thông tin của khách hàng là điều cực kỳ quan trọng, và chúng tôi thực hiện nó rất nghiêm túc. Mỗi giao dịch bằng thẻ tín dụng được diễn ra trong một môi trường an toàn tuyệt đối và dưới sự giám sát chặt chẽ.

Sau khi quý khách đặt hàng thành công, Công ty cổ phần Mộc Thủy – SaigonStereo hoàn toàn không lưu giữ lại thông tin về thẻ tín dụng của quý khách, mà các thông tin này sẽ được chuyển trực tiếp đến hệ thống ngân hàng của chúng tôi.

Trân trọng,
Công ty cổ phần Mộc Thủy – SaigonStereo