[Manual] Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Vifa HOME (iOS/Android)

Ứng dụng Vifa HOME  được hãng Vifa (Đan Mạch) phát triển để sử dụng tất cả các chức năng của các mẫu sản phẩm hổ trợ Vifa®HOME  như: Copenhagen 2.0, Stockholm 2.0. Ứng dụng hiện đã có thể tải về trên các chợ ứng dụng AppStore (iOS) và Google Play (Android). Trong bài viết hướng…