[Manual] Hướng dẫn kết nối & sử dụng tay điều khiển Vifa Remote R2

 Vifa Remote R2 được thiết kế nhằm giúp bạn điều khiển loa Stockholm 2.0 (kèm theo loa) hoặc Copenhagen 2.0 (không kèm theo loa, mua riêng) ở bất kỳ vị trí nào trong phòng nhờ kết nối bằng bluetooth. Sơ đồ các nút chức năng của remote: Thiết lập kết nối giữa Vifa Remote R2…