Firmware 1.7 mới cho Music Server Elac DS-S101-G: Khắc phục lỗi Tidal & mở lưu trữ không giới hạn

Mới đây, dịch vụ stream nhạc trực tuyến Tidal đã cập nhật phương thức đăng nhập & xác thực tài khoản mới. Chính vì vậy, các thiết bị Music Server Elac DS-S101-G tạm thời sẽ không thể đăng nhập và sử dụng được Tidal. Để khắc phục vấn đền này, ELAC, Roon và Tidal đã…